Home Instagram Facebook LinkedIn Down Top CircleDown ArrowDown ArrowDown2 ArrowLeft ArrowLeft2 ArrowRight ArrowRight2 Back to top of page

Covid 19-situationen

Den seneste tid har gjort os opmærksomme på betydningen af, hvordan vi skaber sikrere flows og trygge brugeroplevelser. En række nye, rumlige udfordringer er blevet aktualiseret af Covid-19, og i særdeleshed hvordan vi fordeler mennesker bedre i trafikerede miljøer, ensretter hvor det er muligt og undgår flaskehalse og kødannelse.

Situationer som inden pandemien var både almindelige og fuldt ud acceptable, udfordrer pludselig vores forståelse for, hvad der føles sikkert og forsvarligt. Vi ønsker alle at undgå situationer, hvor vi ufrivilligt befinder os i en kø eller alt for tæt ansigt til ansigt med andre mennesker. Wayfinding handler derfor ikke længere kun om at tilbyde den bedst mulige brugeroplevelse, men også om overholdelse af retningslinjer og lovgivning, om sundhed og sikkerhed.

Wayfinding-pakken

Vi tilbyder nu en koncentreret, tilgængelig og hands-on pakkeløsning, hvor vi sammen får styr på, hvordan du skaber bedre brugerflows, undgår uhensigtsmæssige møder og oplevet usikkerhed, og forhindrer unødvendige flaskehalse og kødannelse. Vore post-pandemiske instinkter påvirkes af behovet for at finde varige, trygge og brugervenlige løsninger som desuden sikrer overholdelse af retningslinjer og gældende lovgivning.

Pakkeløsningens bestanddele

Det håndgribelige udbytte af pakkeløsningen er en visuel rapport, som kombinerer fotos, illustrationer og forklaringer som er detaljerede nok til at man enten kan gå direkte til handling eller vælge at bruge rapporten som udgangspunkt for videre diskussioner. Sådanne diskussioner kan være værdifulde for at sikre varige og bæredygtige løsninger på Covid-19 relaterede udfordringer; løsninger som vil gavne en bred vifte af forskellige brugergrupper og behov.

Rapporten består af følgende dele:

 • Introduktion
 • Observationer
 • Analyse af et begrænset antal fokusområder
 • Prioriterede anbefalinger

Alt i alt min. 13 sider

Tidsplan

Pakkeløsningen består af fire trin spredt ud over det, som samlet set vil svare til fem dages arbejde. Ugeplanen giver et overblik over vores leverance, samt over hvor det er vigtigt, at I afsætter tid til at deltage i processen. Processen skal ikke nødvendigvis gennemføres på en uge, men kan bredes ud over to eller tre uger, hvis det passer bedre for jer, og i henhold til hvad vi i øvrigt måtte aftale.

Rejsetid og rejseomkostninger er ikke inkluderet i pakken.

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Forudsætninger

Forberede projektbrief baseret på eksisterende observationer, undersøgelser etc.
Fremskaffe tegninger, relevant data og dokumentation.
Arrangere opstartsmøde (f.eks. videomøde).

Sikre adgang til relevante områder.

Planlægning af endelig præsentation.

Arbejdstid

1 t indledende analyse
2 t videomøde

4 t besøg

7 t analyse

7 t analyse

4 t opsamling
2 t præsentation

Indhold

Opstartsmøde.
Indledende analyse baseret på modtaget materiale.
Forberedelse til observationer.

Besøg på stedet, observationer og registrering af relevante faktorer.

Bearbejdning og analyse af observationsmateriale.

Udarbejdning af anbefalinger.

Præsentation af den endelige rapport, inklusive prioriterede anbefalinger for optimering af flow og brugeroplevelser.

1

Indledende analyse baseret på grundplaner og relevant information

Baseret på mange års erfaring med wayfinding og brugerflows kan vi, simpelthen ved at kigge på grundplaner over det omfattede areal, afdække områder af særlig interessekritiske mødesteder og potentielle flaskehalse – og i det hele taget hvilke steder vi vil bruge tid på at foretage observationer og yderligere analyser.

For at forberede observationsfasen er det vigtigt, at vi får indhentet så meget relevant information som muligt, inklusive eventuelt tidligere brugeranalyser eller lignende, jeres egne observationer og alle de data, I selv måtte mene kan have betydning for opgaven. Jo bedre datagrundlag desto bedre vil vores rapport og anbefalinger være.

2

Observationer

Når vi forbereder vores observationer er det også vigtigt at forstå hvilke særlige og specifikke udfordringer, I ønsker, at vi fokuserer på. Vi vil altid starte med de problemområder, I selv har identificeret, men ofte kan det vise sig at problemerne opstår på et tidligere stadie i den samlede brugerrejse.

I vores observationer kigger vi i særdeleshed efter:

 • Beslutnings- og orienteringspunkter
 • Bygningens rumlige faktorer
 • Brugernes umiddelbare reaktioner
 • Eksisterende informationsmateriale,
  skiltning m.v.
 • Brugerflow-relaterede udfordringer og deciderede problemer

3

Analyse

Vi foretager derefter en analyse af indtil fem udvalgte fokusområder baseret på de foretagede observationer. Analysen opdeles i to dele:

 • En brugerflow-analyse og åbenbare årsagssammenhænge; hvad der sker og hvorfor situationen opstår
 • En brugercentreret analyse med fokus på hvilken afledt effekt hver enkelt situation indebærer

Brugerflow-analysen tager udgangspunt i følgende fem punkter:

 1. Det fysiske rum
 2. Adfærd
 3. Drift/strategi
 4. Information
 5. Tid

4

Prioriterede anbefalinger

Endelig vil rapporten indeholde en liste overordnede anbefalinger, prioriteret i forhold til tid og nødvendige investeringer holdt op imod den forventede effekt af hver enkelt intervention. Denne liste vil kunne fungere som beslutningsgrundlag for jeres videre arbejde og implementering af de foreslåede ændringer.

Samlet pris: DKK 45.000 ekskl. moms

Kontakt Peter Donner for mere information