Are you our new project and process coordinator?

September 1. 2017

Triagonal is continuing to grow and with multiple new projects we need a person dedicated to optimizing and structuring of the different processes.

Job description in Danish below:

Projekt-/processkoordinator

Triagonal vokser, og antallet af projekter som skal afvikles sideløbende kræver nu, at vi styrker indsatsen for at koordinere og optimere vore ressourcer. Vores projekter strækker sig typisk over længere perioder – fra en måned op til et år, og efterhånden som antallet af projekter stiger, øges også kompleksiteten i forhold til planlægning, ressourcedisponering og procesoptimering.

Vi søger derfor en projektkoordinator som kan hjælpe os med at:

  • identificere og tilpasse det optimale projekt-/processtyringssystem i forhold til Triagonals behov, fra første kundekontakt til aflevering af færdigt projekt
  • løbende sikre, at vi udnytter vores ressourcer optimalt
  • etablere og implementere et kvalitetsstyringssystem
  • introducere eksisterende og nye medarbejdere til procesmodel og projektstyringssystem

Vi lægger vægt på, at du også kan bistå med procesbeskrivelser, flow-modeller og andre elementer til tilbud, projektplaner og afrapporteringer.

Stillingen er i første omgang en projektansættelse på 6 måneder, hvorefter der vil tages beslutning om, hvorvidt stillingen gøres permanent – baseret på de erfaringer vi gør os og den viden, vi opsamler i løbet af projektperioden.

Stillingen kræver, at du behersker engelsk på højt niveau. Vi forestiller os, at du har en uddannelsesmæssig baggrund som for eksempel professionsbachelor i procesøkonomi og værdikædeledelse, diplomingeniør – proces og innovation, master i projektledelse og procesforbedring eller globalt systemdesign – eller en anden uddannelse med vægt på procesoptimering og effektiv projektstyring. Du kan enten være nyuddannet eller have et par års relevant erfaring.

Vi hører gerne fra dig snarest muligt – dog senest den 29.09.2017. Samtaler vil finde sted i uge 40-41.

Ansøgning med CV og evt. spørgsmål mailes til Tina Ravbjerg på tr@triagonal.dk.

Triagonal er en rådgivende designvirksomhed specialiseret i wayfinding og informationsdesign. Vi gør komplekse bygninger som lufthavne, hospitaler, kultur- og uddannelsesinstitutioner forståelige for brugere og besøgende. Vi er et tværfagligt team af arkitekter, designere og designingeniører, der arbejder projektorienteret både i Danmark og internationalt.

Download jobopslag som PDF